Dokumentasjon og referanser  
     
 
  • Fra melkebønder i Norge gjennom 10 år.
 
 
  • Robotfjøs med datautskrift viser dramatisk bedring av kronisk mastitt og høyt celletall.
 
 
  • Forsking i eget fjøs med melkekyr i 10 år med bl.a staphylococcus, streptococcus bakteriene.
 
 
  • Våre produkter er godkjent av Debio.
     
  • Mattilsynet i Norge.
 
 
  • Referanser fra landbruket innen betennelsessymptomer på sau, geit, gris, hest og kjæledegge.